4.Sınıf Türkçe

4.Sınıf Türkçe Etkinlikleri

  • Eş Anlamlı Kelimeler

  • Zıt Anlamlı Kelimeler

  • Tekil Çoğul Etkinliği

  • Yapım Ekleri

  • Öykü Tamamlama

  • Noktalama İşaretleri

  • Metin Oluşturma

  • Deyimler Etkinliği

  • Kurallı ve Devrik Cümleler

  • Olumlu ve Olumsuz Cümleler

Zıt Anlamlı Kelimeler-4

Zıt Anlamlı Kelimeler-5

Zıt Anlamlı Kelimeler-6

Eş Anlamlı Kelimeler-3

Eş Anlamlı Kelimeler-4

Eş Anlamlı Kelimeler-5

Eş Anlamlı Kelimeler-6

Zıt Anlamlı Kelimeler-1

Zıt Anlamlı Kelimeler-2

Alfabe Bilgisi

Tekil Çoğul Etkinliği

Yapım Ekleri -1

Yapım Ekleri -2

Eş Anlamlı Kelimeler-1

Eş Anlamlı Kelimeler-2

Noktalama İşaretleri Test

Deyimler Etkinliği-1

Deyimler Etkinliği-2

Deyimler Etkinliği-3

Deyimler Etkinliği-4

Eş Sesli ( Sesteş Kelimeler) -1

Eş Sesli ( Sesteş Kelimeler) -2

Kurallı ve Devrik Cümle Etkinliği

Öykü Tamamla Etkinliği-1

Öykü Tamamla Etkinliği-2

Olumlu ve Olumsuz Cümle Etkinliği

Zıt Anlamlı Kelimeler-3