top of page

I Harfi Etkinlikleri

I Harfi Etkinlikleri

  • I harfi Hissetme Çalışmaları

  • I Harfi Yazma Çalışmaları ( Noktalı yazma , Büyük Harf Küçük Harf )

  • I Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları 

  • I Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları 

  • I Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • I Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

  • I Harfi Karesel Metin Okuma ( I Harfi Hızlı Okuma )

I Harfi etkinlikleri: Liste

I Harfi Metin Çalışması-1

I Harfi Metin Çalışması-2

I Harfi Karesel Metin Çalışması

I Harfi Hissetme Çalışması-1

I Harfi Hissetme Çalışması-2

Büyük I Noktalı Yazma Etkinliği

Büyük I Yazma Etkinliği

Küçük I Noktalı Yazma Etkinliği

Küçük I  Yazma Etkinliği

I Harfi Hece Çalışması-1

I Harfi Hece Çalışması-2

I Harfi Kelime Çalışması-1

I Harfi Kelime Çalışması-2

I Harfi Cümle Çalışması-1

I Harfi Cümle Çalışması-2

bottom of page