top of page
2.Sınıf Türkçe

2.Sınıf Türkçe Etkinlikleri

Bu sayfada bulacağınız konu başlıkları bunlardır.

 • Harf ve hece bilgisi

 • Eş Anlamlı Sözcükler

 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

 • Atasözü ve Deyim

 • Noktalama İşaretleri

 • Soru Eki Yazımı

 • Okuma Anlama Metinleri

 • Hızlı Okuma Metinleri

 • Devrik ve Kurallı Cümleler

 • Olumlu ve Olumsuz Cümleler

 • Görsel Yorumlama Etkinlikleri

 • Tekil Çoğul Kelimeler

 • Yazım Yanlışları

 • Sözlük Sırasına Koyma Etkinliği

Okuma Anlama Çalışması-9

Zıt Anlamlı Kelimeler-2

Zıt Anlamlı Kelimeler-3

Zıt Anlamlı Kelimeler-4

Zıt Anlamlı Kelimeler-5

Zıt Anlamlı Kelimeler-6

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği-3

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği-4

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği-5

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği-6

Okuduğunu Anlama Metinleri-10

Hızlı Okuma Metinleri-3

Harf-Hece ve Kelime Bilgisi Etkinliği

Sözlük Sırasına Koyma Etkinliği-3

Sözlük Sırasına Koyma Etkinliği-6

Sözlük Sırasına Koyma Etkinliği-9

Harflerimiz Etkinliği

Okuduğunu Anlama Çalışması-1

Okuduğunu Anlama Çalışması-2

Noktalama İşaretleri(Nokta)

Noktalama İşaretleri(Virgül)

Okuduğunu Anlama Çalışması-5

Karma Test-2

Noktalama İşaretleri(Kesme İşareti)

Okuma Anlama Çalışması-6

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği-1

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği-2

Tekil Çoğul Etkinliği

Okuduğunu Anlama Çalışması-3

Hece Bilgisi Etkinliği

Zıt Anlamlı Kelimeler-1

Hızlı Okuma Metinleri( 5 Sayfa )

Hızlı Okuma Metinleri( renkli )

Okuduğunu Anlama Çalışması-4

Harf-Hece Bilgisi Etkinliği

Noktalama İşaretleri(Soru İşareti)

Hızlı Okuma Metinleri(5 adet)

Alfabe Bilgisi Etkinliği

Karma Test-1

Deyimler Etkinliği-1

Deyimler Etkinliği-2

Okuduğunu Anlama Çalışması-7

Yazım Yanlışları Etkinliği-1

Yazım Yanlışları Etkinliği-2

Atasözleri Etkinliği-1

Atasözleri Etkinliği-2

Görsel Yorumlama Etkinliği

Görsel Yorumlama Etkinliği-2

Öyküyü Tamamlama Etkinliği-1

Öyküyü Tamamlama Etkinliği-2

Kurallı ve Devrik Cümle Etkinliği

Olumlu ve Olumsuz Cümleler Etkinliği

Okuma Anlama Çalışması-8

bottom of page