top of page

K Harfi Etkinlikleri

K Harfi Etkinlikleri

  • K harfi Hissetme Çalışmaları

  • K Harfi Yazma Çalışmaları ( Noktalı yazma , Büyük Harf , Küçük Harf )

  • K Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları (ek, ak , ke , ka )

  • K Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları (kek , kel , kale , elek )

  • K Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • K Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

K Harfi etkinlikleri: Liste

K Harfi Hissetme Çalışması-1

K Harfi Hissetme Çalışması-2

"kek" Yazma Etkinliği

"kale" Yazma Etkinliği

"elek" Yazma Etkinliği

K Harfi Hece-Kelime-Cümle Çalışması

K Harfi Metin Çalışması-1

K Harfi Metin Çalışması-2

K Harfi Noktalı Yazma Etkinliği

K Harfi Yazma Etkinliği

Küçük K Noktalı Yazma Çalışması 

Küçük K Yazma Çalışması

"ek" Yazma Etkinliği

"ak" Yazma Etkinliği

"ke" Yazma Etkinliği

"ka" Yazma Etkinliği

"kal" Yazma Etkinliği

"kel" Yazma Etkinliği

bottom of page