top of page

L Harfi Etkinlikleri

L Harfi Etkinlikleri

  • L harfi Hissetme Çalışmaları

  • L Harfi Yazma Çalışmaları ( Noktalı yazma , Büyük Harf , Küçük Harf )

  • L Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları (el , le )

  • L Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları (ele , elle )

  • L Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • L Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

L Harfi etkinlikleri: Liste

L Harfi Metin Etkinliği

L Harfi Hissetme-1

L Harfi Hissetme-2

L Harfi Noktalı Yazma Etkinliği

L Harfi Yazma Sayfası

Küçük L Harfi Noktalı Yazma Etkinliği

Küçük L Harfi Yazma Sayfası

El Yazma Etkinliği

Le Yazma Etkinliği

elle Yazma Etkinliği

ele Yazma Etkinliği

bottom of page