top of page

M Harfi Etkinlikleri

M Harfi Etkinlikleri

  • M harfi Hissetme Çalışmaları

  • M Harfi Yazma Çalışmaları ( Noktalı yazma , Büyük Harf Küçük Harf )

  • M Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları 

  • M Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları 

  • M Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • M Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

  • M Harfi Karesel Metin Okuma ( M Harfi Hızlı Okuma )

M Harfi etkinlikleri: Liste

M Harfi Metin Çalışması-2

M Harfi Karesel Metin Çalışması

M Harfi Hissetme Çalışması-1

M Harfi Hissetme Çalışması-2

Büyük M Noktalı Yazma Etkinliği

Büyük M Yazma Etkinliği

Küçük M Noktalı Yazma Etkinliği

Küçük M  Yazma Etkinliği

M Harfi Hece Çalışması

M Harfi Kelime Çalışması-1

M Harfi Kelime Çalışması-2

M Harfi Kelime Çalışması-3

M Harfi Cümle Çalışması

M Harfi Metin Çalışması-1

bottom of page