top of page

Ö Harfi Etkinlikleri

Ö Harfi Etkinlikleri

  • Ö harfi Hissetme Çalışmaları

  • Ö Harfi Yazma Çalışmaları ( Noktalı yazma , Büyük Harf Küçük Harf )

  • Ö Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları 

  • Ö Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları 

  • Ö Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • Ö Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

  • Ö Harfi Karesel Metin Okuma ( Ö Harfi Hızlı Okuma )

Ö Harfi etkinlikleri: Liste

Ö Harfi Metin Çalışması-1

Ö Harfi Metin Çalışması-2

Ö Harfi Karesel Metin Çalışması

Ö Harfi Hissetme Çalışması-1

Ö Harfi Hissetme Çalışması-2

Büyük Ö Noktalı Yazma Etkinliği

Büyük Ö Yazma Etkinliği

Küçük Ö Noktalı Yazma Etkinliği

Küçük Ö  Yazma Etkinliği

Ö Harfi Hece Çalışması-1

Ö Harfi Hece Çalışması-2

Ö Harfi Kelime Çalışması-1

Ö Harfi Kelime Çalışması-2

Ö Harfi Cümle Çalışması-1

Ö Harfi Cümle Çalışması-2

bottom of page