top of page

R Harfi Etkinlikleri

R Harfi Etkinlikleri

  • R harfi Hissetme Çalışmaları

  • R Harfi Yazma Çalışmaları ( Noktalı yazma , Büyük Harf Küçük Harf )

  • R Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları 

  • R Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları 

  • R Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • R Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

  • R Harfi Karesel Metin Okuma ( R Harfi Hızlı Okuma )

R Harfi etkinlikleri: Liste

R Harfi Hissetme Çalışması-1

R Harfi Hissetme Çalışması-2

R Harfi Metin Çalışması-1

R Harfi Metin Çalışması-2

R Harfi Karesel Metin Çalışması

Büyük R Noktalı Yazma Etkinliği

Büyük R Yazma Etkinliği

Küçük R Noktalı Yazma Etkinliği

Küçük R  Yazma Etkinliği

R Harfi Hece Çalışması-1

R Harfi Hece Çalışması-2

R Harfi Kelime Çalışması-1

R Harfi Kelime Çalışması-2

R Harfi Cümle Çalışması-1

R Harfi Cümle Çalışması-2

bottom of page