top of page
3.Sınıf Matematik

3.Sınıf Matematik

Bu sayfada bulacağınız konular aşağıda verilmiştir.

 • Doğal Sayılar ( Basamak Adı, Basamak Değeri, Sayıları Yuvarlama , Tek Çift Etkinliği, Romen Rakamları ) 

 • 1 er , 5 er , 6 şar , 7 şer, 10 ar Ritmik Sayma

 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ( 3 Basamaklı Sayılarda Toplama , Toplama İşlemlerinde Tahmin Etme)

 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ( 3 basamaklı Sayılarda Çıkarma , Çıkarma İşlemlerinde Tahmin Etme)

 • Grafikler ve Tablolar

 • Geometrik Cisimler 

 • Uzamsal İlişkiler ( Simetri ) 

 • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Eldeli ve Eldesiz Çarpma,10 ve 100 ile Kolay Çarpma , Çarpma İşlemi Problemleri )

 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi(Kalanlı ve Kalansız Bölme , 10 ile Kısa Yoldan Bölme, Bölme İşlemi Problemleri)

 • Tartma Problemleri 

 • Kesirler ( Kesirlerin Gösterimi , Kesir Problemleri)

 • Zaman Ölçme (Saatleri Öğreniyorum, Problem Çözme)

 • Paralarımız ( Paralarla İşlem Yapma, Problem çözme ) 

 • Uzunluk Ölçme Etkinlikleri

 • Alan Ölçme Etkinlikleri

 • Sıvı Ölçme Etkinlikleri

Toplama İşlemi Etkinliği-3

Toplama İşlemi Etkinliği-4

Uzunluk Ölçme Etkinliği-1

Uzunluk Ölçme Etkinliği-2

Ritmik Saymalar-1 

10'ar Ritmik Sayma-1

10'ar Ritmik Sayma-2

Basamak Adı ve Değeri-1

Basamak Adı ve Değeri-2

Basamak Adı ve Değeri-3

Sayıları Sıralama Etkinliği-1

6'şar Ritmik sayma Etkinliği-1

Örüntüler Etkinliği-1

Örüntüler Etkinliği-2

Toplama İşlemi Etkinliği-1

Romen Rakamları

Toplama İşlemi Etkinliği-2

Toplama İşlemlerinde Tahmin Etme

Çıkarma İşlemleri-1

Çıkarma İşlemleri-2

Çıkarma İşlemlerinde Tahmin Etme

Toplama İşlemi Gerektiren Problemler-1

Toplama İşlemi Gerektiren Problemler-2

Grafikler ve Tablolar-1

Grafikler ve Tablolar-2

Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-1

Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2

Eldesiz Çarpma İşlemleri

Eldeli Çarpma İşlemleri

10 ve 100 ile Kolay Çarpma

Çarpma İşlemi Problemleri-1

Çarpma İşlemi Problemleri-2

Kalansız Bölme İşlemi

Kalanlı Bölme İşlemi

Verilmeyenli Bölme İşlemleri

10 ile Kısa Yoldan Bölme

Bölme İşlemi Gerektiren Problemler-1

Bölme İşlemi Gerektiren Problemler-2

Kesirler Etkinliği-1

Kesirler Etkinliği-2

Kesir Problemleri-1

Kesir Problemleri-2

Saatleri Öğreniyorum

Zaman Birimleri Arasındaki İlişki

Tartma Problemleri

Geometrik Cisimler

Geometrik Cisimler Değerlendirme

Geometrik Cisimler Değerlendirme-2

7'şer Ritmik sayma Etkinliği-1

Taban Bloklarıyla Yüzlük,Onluk,Birlik-1

Taban Bloklarıyla Yüzlük,Onluk,Birlik-2

Sayıları Yuvarlama Etkinliği-1

Sayıları Yuvarlama Etkinliği-2

Tek Çift Etkinliği

Paralarımız Etkinliği

Para Problemleri

Simetri Etkinliği-1

Simetri Etkinliği-2

Uzunluk Ölçme Etkinliği-3

Uzunluk Ölçme Etkinliği-4

Uzunluk Ölçme Etkinliği-5

Alan Ölçme Etkinliği-1

Alan Ölçme Etkinliği-2

Litre-Yarım Litre Etkinlikleri

Sıvı Ölçme Problemleri

Ritmik Sayma Afişleri

Basamak Değeri-4

Basamak Değeri-5

Toplama İşlemlerinde Tahmin Etme-2

bottom of page